wersja do wydruku Admin Admin 28.04.2005 14:17

Rejestry PUP Mysłowice

Rejestry Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach

 1. Rejestr skarg i wniosków
 2. Rejestr umów o używanie samochodu osobowego pracownika w celach służbowych
 3. Rejestr umów dot. działalności i organizacji urzędu własnego
 4. Rejestr Zarządzeń Dyrektora PUP
 5. Rejestr szkoleń indywidualnych
 6. Rejestr szkoleń grupowych
 7. Rejestr studiów podyplomowych
 8. Rejestr częściowego finansowania kosztów szkolenia
 9. Rejestr egzaminów i licencji
 10. Rejestr umów o przygotowanie zawodowe dorosłych
 11. Rejestr wniosków stanowiących podstawę do zawarcia umowy o przygotowanie zawodowe dorosłych
 12. Rejestr wniosków nie stanowiących podstawy do zawarcia umowy o przygotowanie zawodowe dorosłych
 13. Rejestr porad indywidualnych
 14. Rejestr porad grupowych
 15. Rejestr udzielonych informacji zawodowych
 16. Rejestr szkoleń w aktywnym poszukiwaniu pracy
 17. Rejestr zajęć aktywizacyjnych
 18. Rejestr skierowań na zajęcia aktywizacyjne
 19. Rejestr umów o prace interwencyjne
 20. Rejestr umów w sprawie dotacji na działalność gospodarczą
 21. Rejestr umów w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy
 22. Rejestr pism informacyjnych dot. Dofinansowania do tworzonych stanowisk pracy
 23. Rejestr pism informacyjnych dot. Dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 24. Rejestr zamówień publicznych, odwołań i protestów
 25. Rejestr wydanych decyzji przyznających stypendium z tytułu kontynuowania nauki
 26. Rejestr umów w sprawie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
 27. Rejestr umów o roboty publiczne
 28. Rejestr umów stażowych
 29. Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących bezrobotnych i poszukujących pracy
 30. Rejestr umów w sprawie Prac Społecznie – Użytecznych
 31. Rejestry wydanych decyzji
 32. Rejestr wydanych postanowień
 33. Rejestr zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń
 34. Rejestr wydanych zaświadczeń
 35. Rejestr osób niefigurujących w ewidencji osób bezrobotnych

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry PUP Mysłowice
Podmiot udostępniający informację:POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSŁOWICACH
Informację opublikował:Admin Admin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.02.2011
Data publikacji:28.04.2005 14:17