wersja do wydruku Admin Admin 18.05.2005 14:56

Majątek Powiatowego Urzędu Pracy - stan na dzień 31.12.2014

Wartość aktywów trwałych oraz obrotowych w jednostkach i zakładach budżetowych (w zł.)

 

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Mikołowska 4a

Stan na dzień 31.12.2013r.

Stan na dzień 31.12.2014r.

Wartość

brutto

w zł.

 

Umorzenie

w zł.

Wartość netto            w zł.

Wartość

brutto

w zł.

Umorzenie

w zł.

Wartość netto             w zł.

1

2

3

4

5

6

7

1.Wartości niematerialne i prawne

-

-

-

 

 

 

2.Rzeczowe aktywa trwałe

748.514

665.932

82.582

831.849

725.687

106.162

3.Należności długoterminowe

 

 

 

 

 

 

4.Długoterminowe aktywa finansowe

 

 

 

 

 

 

5.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

 

 

 

 

 

 

Razem aktywa trwałe

748.514

665.932

82.582

831.849

725.687

106.162

1.Zapasy

 

 

 

 

 

 

2.Należności krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

3.Środki pieniężne

 

 

 

 

 

 

4.Krótkotrwałe papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

5.Rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

Razem aktywa obrotowe

 

 

 

 

 

 

Razem aktywa

748.514

665.932

82.582

831.849

725.687

106.162

 

 

Zmiany w wartości środków trwałych (wg grup rodzajowych) rodzajowych w okresie od dnia 31.12.2013r. do dnia 31.12.2014r. w zł.

Powiatowy

Urząd Pracy

ul. Mikołowska 4a

Grunty

Budynki,

lokale

i obiekty

inżynierii

lądowej

i wodnej

Urządzenia

techniczne

i maszyny

Środki transportu

Inne środki trwałe

Środki trwałe razem

1

2

3

4

5

6

7

1. Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2013r.

-

-

459.235

 

289.279

748.514

a) zwiększenia

 

 

75.342

 

10.028

85.370

- nabycie

 

 

75.342

 

10.028

85.370

- umowa dzierżawy

 

 

 

 

 

 

- umowa najmu

 

 

 

 

 

 

- trwały zarząd

 

 

 

 

 

 

- użyczenie

 

 

 

 

 

 

- użytkowanie

 

 

 

 

 

 

- statutowy zarząd

 

 

 

 

 

 

- administrowanie

 

 

 

 

 

 

- inne

 

 

 

 

 

 

b) zmniejszenia

 

 

-

 

2.035

2.035

- sprzedaż

 

 

 

 

 

 

- likwidacja

 

 

-

 

2.035

2.035

- umowa dzierżawy

 

 

 

 

 

 

- trwały zarząd

 

 

 

 

 

 

- użyczenie

 

 

 

 

 

 

- użytkowanie

 

 

 

 

 

 

- statutowy zarząd

 

 

 

 

 

 

- administrowanie

 

 

 

 

 

 

- inne

 

 

 

 

 

 

2. Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2014r.

-

-

534.577

 

297.272

831.849

Uwagi dotyczące zmian:

Zwiększenia na łączną kwotę złotych z czego:

  •  75.342   nakłady inwestycyjne na zakup nowych środków trwałych finansowanych ze środków Funduszu Pracy
  •  10.028   zakup pozostałych środków w użytkowaniu

Zmniejszenia na kwotę 2.035 złotych to likwidacja wyeksploatowanych pozostałych środków trwałych.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek Powiatowego Urzędu Pracy - stan na dzień 31.12.2014
Podmiot udostępniający informację:POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSŁOWICACH
Informację opublikował:Admin Admin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:07.01.2011
Data publikacji:18.05.2005 14:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż